Stránka 1 z 1

Opevnění na prodej

Napsal: sob 13 bře, 2021 8:23
od Gray Fox
Opevnění na prodej


Na stránkách nabidkamajetku.cz je mimo jiné naprodej českoslvoenské opevnění. Nejde pouze o řopíky viz např.:

Kód: Vybrat vše

https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/70338


77210332 (VS): Opava – bunkr STO VEČ 200, k.ú. Jaktař.
Objekt stálého těžkého opevnění, pěchotní srub „Nad potokem“, stojící na pozemcích p.č. 2558/2 a p.č. 2559/2 ve vlastnictví třetích osob. Nachází se cca 300 m od zastavěné místní části Jaktař, v zemědělsky obhospodařovaném lánu, bez smluvně zajištěného přístupu, bez inženýrských sítí. Jde o dvojpodlažní železobetonovou částečně poničenou stavbu se strženými kanonovými věžemi. Stav odpovídá stáří cca 82 let, bez prováděné údržby. Vlastník pozemku p.č. 2558/2 má ke stavbě předkupní právo.